Ningbo Yongshen Electric Appliance Co.,Ltd.

Ningbo Yongshen Electric Appliance Co., Ltd CSA гэрчилгээг шинэчилсэн

2021 оны 2-р сарын 2-ны өдөр Ningbo Yongshen Electric Appliance Co., Ltd нь KIWA баталгаажуулалтын байгууллагын CE гэрчилгээ, YA220-1S загварын шинэ гал асаагчийг нэмж оруулав. 220-240 В.кива


Шуудангийн цаг: 2021 оны 3-р сарын 17