Ningbo Yongshen Electric Appliance Co.,Ltd.

Ningbo Yongshen Electric Appliance Co., Ltd CSA гэрчилгээг шинэчилсэн

2020 оны 1-р сарын 13-ны өдөр Ningbo Yongshen Electric Appliance Co., Ltd CSA тайлан 1610337-г шинэчилж, шинэ загвар ашигладаг YD1.5-1P, YD1.5-2P, YD1.5-1AP, YD1.5-2AP шинэ загваруудыг нэмж оруулав. товчийг дарах.


Шуудангийн цаг: 2020 оны 2-р сарын 19-ний өдөр