Ningbo Yongshen Electric Appliance Co.,Ltd.

Ningbo Yongshen Electric Appliance Co., Ltd нь TUV гэрчилгээг шинэчилсэн.

2020 оны 8-р сарын 17-ны өдөр Ningbo Yongshen Electric Appliance Co., Ltd CSA тайлан 50080622 002-г шинэчлэн, анхны YAO220-2B загварт суурилсан шинэ орон сууц ашигладаг YAO220-2BC түлш асаагчийн шинэ загваруудыг нэмж оруулав.

afr

Шуудангийн цаг: 2020 оны 9-р сарын 17-ны хооронд